ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวศิริพร สีสมาน เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 28 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (กลุ่มศรีนครชัยบุรินทร์) มี 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยถูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แนะนำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอพยุห์  โรงเรียน และเด็กหญิงทิพวรรณ บุรินทร์ โดยมีนางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ และคณะกรรมการ อีก 4 ท่าน ประกอบด้วย นายเกษมศักดิ์ บุพตา ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางสาวลำไย สายโงน ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และนางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 2  พวกเราชาวโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการ และมาร่วมให้กำลังใจลูก ๆ นักเรียนชาวโนนเพ็กวิทยาคม โดยเฉพาะนางสาวศิริพร ศรีสมาน ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2564,14:28   อ่าน 528 ครั้ง