ข่าวประชาสัมพันธ์
“ปั่นปันสุข” อำเภอพยุห์ ประจำปีงบประมาณ 2564
3 มี.ค. 2564 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอพยุห์ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นปันสุข” อำเภอพยุห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเยี่ยมเสริมพลัง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ตลอดจนการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 วาระ ในพื้นที่อำเภอพยุห์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เส้นทางที่ว่าการอำเภอพยุห์ ไปตำบลหนองค้า ตามลำดับ ดังนี้
   -บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7
   -บ้านหนองสลาม หมู่ที่ 6
   -บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2
   -เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนบ้าน
     หนองค้า(โรงเรียนทูบีคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษา)
   -วัดป่าเมธีธรรมาราม
   -เยี่ยมและมอบทุนการศึกษานักเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จำนวน 2 ราย      
   -เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม (โรงเรียนแกนนำ To Be Number One คีตะมวยไทย อำเภอพยุห์)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,21:51   อ่าน 49 ครั้ง