ประกาศโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP
ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
      ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.deep.go.th
     2. ลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. (ระบบจะให้ลงทะเบียนสำหรับภาคอีสาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด)
     3. สามารถศึกษาข้อมูลการลงทะเบียน ได้ที่
         คู่มือการลงทะเบียน
                https://cdn.deep.go.th/manual/manual.html
         คลิปการลงทะเบียน
                https://www.youtube.com/watch?v=V3JZRoK6vtI
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,15:30   อ่าน 3389 ครั้ง