ประกาศโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยโรงเรียนโนนพ็กวิทยาคม จะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ดังนั้น โรงเรียนโนนพ็กวิทยาคม จึงได้ดำเนินการตามมาตการที่กระทวงสาธารณสุขได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในโรงเรียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,10:19   อ่าน 3346 ครั้ง