ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
เครื่องแบบนักเรียน 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
การมอบตัวนักเรียน และเปิดภาคเรียน 1/2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
แจ้ง "ปฏิทินวิชาการ 2/2563"
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
“การแข่งขันกีฬาภายใน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา”
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
“ปั่นปันสุข” อำเภอพยุห์ ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64
นางสาวศิริพร สีสมาน เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
เด็กหญิงทิพวรรณ บุรินทร์ เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานประเพณี ก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก และสวัสดีปีใหม่ 2564
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษามัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
จัดอบรมนักเรียนสร้างสื่อ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมร่วมงานและมอบเงินสนับสนุน วันรวมน้ำใจสู่ชาวศรีสะเกษ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา สมาชิก TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63