วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วารสารรับนโยบาย
วารสารประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วารสารMOU
วารสารโครงการศาสตร์พระราชา
วารสารประชาสัมพันธ์MOUกับสถาบันพระบรมราชชนก
วารสารเข้าร่วมอบรมคนสร้างชาติและออกกำลังกายทุกเช้าวันพฤหัสบดี
วารสารประชาสัมพันธ์ตรวจขั้นที่ 5
วารสารเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565
วารสารประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 31 ตุลาคม 2565
เผยแพร่จุลสารกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
วารสารประชาสัมพันธ์ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 20 กันยายน 2565
วารสารบริจาคเลือด
วารสารประชาสัมพันธ์อบรม วPA
วารสารประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาครายการกระบี่กระบองอาวุธดาบสองมือ-ดาบสองมือ
วารสารประชาสัมพนธ์ทำบุญสังฆทานวัดบ้านโพธิ์เก่าและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณครู
วารสารประชาสัมพันธ์ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดobec award ระดับชาติ
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
วารสารอบรมสภาเด็กและเยาวชนและมอบทุนการศึกษา
วารสารงานกีฬาสีภายใน
วารสารรับเกียรติบัตรเศรษฐกิจพอเพียง สอบกลางกลาง
วารสารเข้าร่วมชุมชนแห่เทียนพรรษา ตำบลหนองค้า ตำบลโนนเพ็ก 11-12 ก.ค. 65
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 8 ก.ค. 65
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
กิจกรรมการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนในระบบ PISA STYLE ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด27 มิ.ย. 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 27 มิ.ย.2565
วารสารประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม 17 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวารสารวันที่14 มิถุนายน 2565
เปิดมหกรรมเปิดบ้านนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร 10 มิ.ย. 65