สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

        เป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากล่องในมหานทีมีท้องฟ้าสีทองซึ่งสื่อถึงความเป็นมงคลความเจริญงอกงาม และความผาสุก

 
สีประจำโรงเรียน
      สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเทิดไว้สูงสุด เหนือสิ่งอื่นใด และหมายถึงความเข้มแข็ง อดทน สุขุม คัมภีรภาพ ความเยือกเย็น                   
           สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน  มีชีวิตชีวา ความสุภาพเรียบร้อยและความน่ารัก       

อักษรย่อ
            “น.พ.ค.”

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.61 KB