เพลงประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโนนเพ็กวิทยาคม
เพลงมาร์ชโนนเพ็กวิทยาคม 
 
คำร้อง-ทำนอง : อ.ปราชญ์ ชาวสวน

โนนเพ็กวิทยาคมกล้าแกร่ง
เป็นแหล่งวิชามหาศาล
สิ่งแวดล้อมพร้อมไว้ในดวงมาลย์
ร่วมประสานงานชุมชนผลวิไล

น้ำเงินชมพูดูเด่นเป็นสง่า
ปวงประชาชื่นชมสมสมัย
ผู้รู้ดีเจริญยิ่งกว่าสิ่งใด
สุขสดใสในชีวิตนิจนิรันดร์

หงษ์ตระหง่านงดงามอร่ามเรือง
พิลาศเพียงจากหล้าแหล่งสวรรค์
นำธงสร้าง น.พ.ค. ต่อชีวัน
เป็นสวรรค์อันอุดมสุขสมใจ

ขอเทิดสถาบันอันงามเด่น
ไว้เป็นขวัญประชาได้อาศัย
เป็นแหล่งให้วิชาคู่ฟ้าไทย
เราภูมิใจสามัคคีมิรู้คลาย

น.พ.ค. น.พ.ค. น.พ.ค.
น.พ.ค. น.พ.ค. น.พ.ค.
 
เพลงมาร์ชโนนเพ็กวิทยาคม
เพลง 26 ปี น.พ.ค.
เพลงฝากฮักข้ามฟ้า
เพลงรำวงห้วยแฮดสัมพันธ์
เพลงเรารัก น.พ.ค.
เพลงลาแล้ว น.พ.ค.
เพลงวันเกิดช้ำใจ
เพลงอำลา