กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณีรวรรณ์ สีดาว
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 08 6020 0274
อีเมล์ : neerawan_2510@gmail.com

นางสาววัฒนากานต์ อินธิมาศ
ครูอัตราจ้าง