กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณีรวรรณ์ สีดาว
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอารักษ์ ภูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2